LGBT Asylum søger sekretariatsleder

LGBT Asylum søger en engageret og dygtig sekretariatsleder, der skal løfte den organisatoriske del af organisationen for at understøtte de frivilliges arbejde med LGBT Asylums kerneopgave, nemlig asylrådgivningen, refugee-netværket og de sociale aktiviteter. Et vigtigt fokus i arbejdet vil være kontakt med og inddragelse af medlemmerne (asylansøgere og flygtninge). LGBT Asylum er bygget på frivillighed, og stor selvstændighed er en forudsætning i jobbet.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mening, og med gode samarbejds- og sparringspartnere i vores dygtige og engagerede frivillig-gruppe.

OM LGBT ASYLUM

LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer – asylansøgere, flygtninge, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for at sikre rettigheder og forbedre vilkår for LGBT-personer, der søger asyl eller har fået asyl i Danmark.

LGBT Asylum giver social og juridisk støtte og rådgivning til LGBT-asylansøgere såvel som til LGBT-flygtninge, der har fået asyl og opholdstilladelse i Danmark. Og vi tilbyder et socialt netværk.

LGBT Asylum blev startet i 2012 af og med LGBT-personer, der selv har søgt asyl i Danmark. Den arv vægtes højt, og vores medlemmer skal have størst muligt ejerskab og indflydelse på foreningens arbejde og deres egen tilværelse. Det betyder, at vi arbejder aktivt for at inkludere medlemmerne i så mange beslutninger og processer som muligt.

SPECIFIKKE ARBEJDSOPGAVER

 • Frivilligledelse og overblik. Gennem jævnlige besøg på asylcentrene og deltagelse i vores månedlige lørdagsmøder og øvrige arrangementer skal du pro-aktivt, og på baggrund af en god forståelse af medlemmernes behov, understøtte de frivillige i at tage bedst mulig hånd om kerneopgaven.
 • Sekretariatsopgaver. Du bliver en del af vores frivillige sekretariat, og får derigennem også frivillige kolleger og et sparringsrum. Konkret skal du stå for løbende regnskab, at passe vores telefon for henvendelser fra nye medlemmer, matche nye medlemmer med frivillige kontaktpersoner, ajourføre hjemmeside mm.
 • Fundraising-overblik. Du skal have overblik over fonde, deadlines og fundingstrategi, samt sikre at projekter lever op til mål og stå for afrapportering til donorer.
 • Kommunikation internt. Du bliver ansvarlig for at sikre en styrket intern kommunikation mellem organisationens forskellige søjler af både medlemmer og frivillige.
 • Ekstern kommunikation og fortalerarbejde. Du skal sikre en rød tråd mellem de forskellige trin i fortalerindsatsen og være opdateret på relevante rapporter, budgetter, aftaler osv. Du kan repræsentere organisationen i forbindelse med fortaler- og fondsarbejde.
 • Ledelse af medarbejdere. Du bliver daglig leder af en kommende studentermedhjælper, og andre eventuelt kommende projektmedarbejdere eller praktikanter.

KVALIFIKATIONER

 • Erfaring med kommunikation og arbejde med fonde.
 • God evne til at inddrage vores medlemmer og til at samarbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde.
 • Erfaring med ledelse af frivillige (og medarbejdere).
 • Hurtig og sikker håndtering af rutine- og administrationsopgaver.
 • Er dygtig til at skabe overblik og arbejde struktureret med mange bolde i luften samtidig – også når det er dig selv, der skal skabe strukturen.
 • Kendskab til LGBTQ- og/eller asyl- og integrationsområdet en fordel.
 • Vigtigst af alt er, at du evner at have vores formål og værdier med i alt, du foretager dig.

PRAKTISK

Stillingen er fuld tid og placeret i København. Der er mulighed for flextid, og du skal regne med at kunne deltage i møder om aftenen og i weekenden, når det er nødvendigt.

Stillingen er tidsbegrænset på 3 år med mulighed for forlængelse. De første 9 mdr. er stillingen på 37 timer om ugen. Efter 9 mdr. falder den ugentlige arbejdstid til 25 timer/ugen. Det forventes dog, at sekretariatslederen i samarbejde med vores fundraising-gruppe i løbet af de 9 måneder vil søge fonde og puljer, således stillingen vil være på 37 timer/ugen i hele perioden.

Tiltrædelse snarest muligt.

ANSØGNING

Hvis du opfylder alle eller blot nogle af de oplistede kvalifikationer – og i øvrigt kan se dig selv være en del af vores arbejde i LGBT-Asylum, ser vi frem til at høre fra dig. Vi opfordrer alle til at søge, uanset køn, kønsidentitet, seksualitet, alder, etnicitet og baggrund i øvrigt.

Ansøgning og CV fremsendes til job@lgbtasylum.dk markeret ”Sekretariatsleder”.

Evt. spørgsmål om stillingen og LGBT Asylum kan rettes til Ane Kirk på ane.h.kirk@lgbtasylum.dk

Ansøgningsfrist er d. 28. marts 2019.

Vi forventer at holde samtaler d. 6. eller 7. april 2019.